Työ- ja päivätoiminta

Työtoimintaan voi osallistua Kerttulin asukkaat sekä talon ulkopuoliset henkilöt avotyöllistettyinä tai työharjoittelijoina. Sen tavoitteena on tukea vammaisia henkilöitä työtä tekevinä yksilöinä sekä aktivoida heitä löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa. Kerttulin asukkaat käyvät työ- ja päivätoiminnassa talon ulkopuolella. Asukkaat kulkevat yhteiskuljetuksilla työ- ja päivätoimintaan. Työ- ja päivätoiminnan merkitys on osallistumisessa, yhteisessä tekemisessä ja sen kautta tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Säännöllinen päivätoiminta luo elämään rytmiä!