Asuminen Kerttulissa

Palvelukoti Vantaan Kerttuli tuottaa ympärivuorokautista asumispalvelua pitkäaikaishoidon asiakkaille.

Kerttuli on tarkoitettu henkilöille joilla on jokin

– fyysinen vamma
– psyykkinen vamma
– kehitysvamma
– pitkäaikaisen sairauden aiheuttama neurologinen vamma
– liikunta vamma

Palvelukodin asukkaaksi voi tulla kunnan lähettämällä maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai itse maksavana asiakkaana. Maksu sisältää hoivan- ja huolenpidon, ruuan, vuokran sekä palvelumaksun. Hoidamme asukkaallemme Kelan etuudet, asumis- ja hoitotuet, kuntoutumiseen liittyvät palvelut sekä tulkki- ja muut terapiapalvelut. Palvelukodin toiminta on asiakaslähtöistä ja jokainen asukas saa äänensä kuuluviin. Palvelukotimme arvoja ovatkin kodinomaisuus, yhteisöllisyys, turvallisuus, tasa-arvoisuus ja kaiken kaikkiaan hyvä elämä!