Henkilökunta

Asuntolanohjaajina toimii moni ammatillinen henkilökunta. Kodissamme on vastaava sairaanhoitaja, sosionomi, sekä lähihoitajia jotka ovat erikoistuneita kehitysvamma-, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä sairaanhoito- ja huolenpitotyöhön. Kerttulissa on myös hoitoapulaisia. Keittiössä toimii emäntä joka huolehtii asukkaiden päivittäisestä ruokahuollosta. Sopimuslääkäri käy kerran kuukaudessa. Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti ammattitaidon ylläpitämiseksi.