Kotipalvelu

Palvelukoti Vantaan Kerttuli tuottaa kotipalvelua itsemaksaville asiakkaille sekä palvelusetelijärjestelmään kuuluville henkilöille.

Tarjoamme kiireettömän kotipalvelu käynnin, antaen asiakkaalle hänen tarvitseman ajan.

Voitte tehdä kotipalvelu tilauksen puhelin numerosta 050 – 4364 666.

Tuotamme kotipalveluita lähialueella. Kotipalvelu on ilmoituksenvaraista sosiaalihuoltolain mukaista palvelua ikäihmisille ja muille palveluja tarvitseville. Palvelunsisältö määritellään ja arvioidaan tarkemmin hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tuotamme asiakkaan kotona henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä palveluita. Työssä hyödynnetään asiakkaiden voimavaroja ja taataan näin kaikille asiakkaille turvallinen, laadukas ja asianmukainen elämä omassa kodissaan. Kotihoito voi olla ravitsemuksesta huolehtimista, pesuapua, neuvontaa ja kaikkea mikä liittyy hoivaan ja huolenpitoon.

Lisäpalveluna asiakas voi ostaa siivousta, kodin ja pihaympäristön hoitoa tai pyykkipalvelua.